Magyar Közlöny 2012/65

Olvasási idő: 3 – 4 perc

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 10559

107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet: Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 10569

108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet: A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek begyűjtését és forgalmazását engedélyező hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek módosításáról -10572

109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet: A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról – 10573

1173/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 10583

1174/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A 2012. június 20–22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián („Rio+20”) való magyar részvételről – 10583

1175/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásainak megállapításáról – 10584

1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A KEOP keretében megvalósuló „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról – 10611

1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról – 10613

1178/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A TIOP 3.2.3. „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításáról és előzetes akciótervi nevesítéséről – 10616

1179/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program megvalósításának céljára – 10617

1180/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A Gyöngyös város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 10619

1181/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: Polgári léginavigációs szolgálat és kapcsolódó légiközlekedési hatósági feladatok ellátásáról a Koszovó feletti magaslégtérben – 10619

1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat: A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről – 10620

Letölthető PDF-ben.