Magyar Közlöny 2012/67

Olvasási idő: 2 – 3 perc

113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet: A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 10850

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól – 10853

7/2012. (VI. 5.) HM rendelet: A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról – 10865

11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól – 10869

Köf. 5033/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 10878

1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat: A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról – 10881

1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 10885

1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat: A Steindl Imre Program bővítéséről – 10887

1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat: A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról – 10889

3/2012. (VI. 5.) NGM határozat: A Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény 3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról – 10895

Letölthető PDF-ben.