Magyar Közlöny 2012/69

Olvasási idő: 4 – 6 perc

114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet: A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról – 11599

29/2012. (VI. 8.) BM rendelet: Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról – 11614

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet: A 2012/2013. tanév rendjéről – 11616

29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról – 11626

30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól – 11634

31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről – 11645

32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről – 11654

33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről – 11665

34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról – 11674

35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról – 11679

36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet: A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről – 11682

Köf. 5013/2012/7. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 11692

Köf. 5007/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 11695

130/2012. (VI. 8.) KE határozat: Az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettesének és az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről – 11699

131/2012. (VI. 8.) KE határozat: Rektori megbízás alóli felmentésről – 11699

132/2012. (VI. 8.) KE határozat: Bírák kinevezéséről és felmentéséről – 11700

133/2012. (VI. 8.) KE határozat: Bírói felmentésről – 11700

134/2012. (VI. 8.) KE határozat: Vezérőrnagyi előléptetésről – 11701

135/2012. (VI. 8.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 11701

136/2012. (VI. 8.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 11702

137/2012. (VI. 8.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 11703

1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozat: Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati
hozzájárulásról – 11704

1188/2012. (VI. 8.) Korm. határozat: A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges intézkedésekről – 11717

65/2012. (VI. 8.) ME határozat: A nagy távolságra jutó, határokat átlépő levegőszennyezésről szóló Genfi Egyezmény Végrehajtó Tanácsának ülésein való részvételről – 11719

66/2012. (VI. 8.) ME határozat: A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló Stockholmi Egyezmény részes államainak konferenciáin való részvételről – 11719

67/2012. (VI. 8.) ME határozat: A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény részes államainak konferenciáin való részvételről – 11720

68/2012. (VI. 8.) ME határozat: Az ENSZ Környezetvédelmi Programja Kormányzó Tanácsának ülésein való részvételről – 11720

Letölthető PDF-ben.