Magyar Közlöny 2012/71

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2012. évi LXV. törvény: A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról – 11772

12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet: A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról – 11773

4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet: A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról – 11779

29/2012. (VI. 12.) KIM rendelet: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 21/2011. (VII. 13.) KIM rendelet módosításáról, valamint az egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges előfizetői szám meghatározásáról szóló 5/2008. (X. 14.) MeHVM rendelet módosításáról – 11794

Köf. 5008/2012/8.határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 11799

46/2012. (VI. 12.) OGY határozat: A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről – 11802

1191/2012. (VI. 12.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 11802

Letölthető PDF-ben.