Magyar Jog 2012/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Tamási Erzsébet: Tiltás vagy támogatás. Idealizmus vagy realitás. A prostitúció szabályozásának alternatívái
  • dr. Julesz Máté: Szubjektum és felelősség — a környezetvédelem példája

Fórum

  • dr. Béres István: Pénzügyi lízingszerződés lízingbevevőjének jogérvényesítési lehetőségei hibás teljesítés esetén
  • dr. Kozma Ágota: Zsebszerződések veszélyei
  • dr. Rippel-Szabó Péter: A sporttevékenységgel összefüggő vagyoni értékű jogok jogtulajdonosi és értékesítési kérdései
  • dr. Deák Zoltán: A kár büntetőjogi fogalmáról — megjegyzések egy eseti döntés margójára

Európai és külföldi jogi szemle

  • prof. Ole Lando: Kérdések és megjegyzések az Európai Bizottság Közös Európai Adásvételi Jogra vonatkozó javaslata kapcsán

Könyvismertetés

  • dr. Vida Sándor: dr. Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció
  • dr. Miszti-Blasiusné dr. Szabó Zsuzsanna: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei