Magyar Jog 2012/7

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • prof. dr. Christian Schubel – dr. Kozák Kornélia: Az Európai Unió Bíróságának ítélete az eladó utólagos teljesítéséről és az ítélet következményei a német, valamint a magyar jogra
  • dr. Kaliczka Andrea: A külföldi határozatok közrendi kontrolljának kiiktatása az Emberi Jogok Európai Egyezményének tükrében

Tanulmányok

  • dr. Tattay Levente: A szellemi tulajdonjogok védelme az Európai Unióban
  • dr. Patassy Benedek: A devizaalapú hitelszerződésekkel kapcsolatosan kialakult viták bírósági úton való megoldásának javaslatai
  • dr. Serák István: A gyermektartási díj engedményezhetősége
  • dr. Szabó Károly: Néhány gondolat a megelőző távoltartásról

Európai és külföldi jogi szemle

  • Alfonso Herrera García – dr. Karsai Kornél: A mexikói alkotmányjogi panasz (amparo) és a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz benyújtott panasz összehasonlítása
  • Mgr. Dudás Attila: Az új szerbiai szabadalmakról szóló törvényről