Magyar Közlöny 2012/101

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2012. évi CXXXI. törvény: A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről – 14351

171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről – 17256

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről – 17284

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 17297

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 17302

175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 17343

176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 17344

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról – 17351

178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 17355

2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről – 17365

1258/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 17370

1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről – 17370

1260/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendi módosításáról – 17371

1261/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság özötti feladatátadáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról – 17372

1262/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 17374

1263/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 17376

1264/2012. (VII. 26.) Korm. határozat: A Pécs II. Szent István tér 8–10. (hrsz: 18437, 18438, 18443) szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adása végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről – 17378

 

Letöltés PDF-ben.