Magyar Közlöny 2012/77

Olvasási idő: 6 – 9 perc

2012. évi LXXVI. törvény: Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról  – 12050

118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról  – 12091

119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól  – 12094

120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról  – 12099

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól  – 12103

122/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: Egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról  – 12105

123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról  – 12110

124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról  – 12111

125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról  – 12111

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról  – 12115

127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról  – 12120

128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról  – 12122

129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről  – 12125

130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról  – 12126

1/2012. (VI. 26.) ME rendelet: A kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítási jogköréről szóló 1/2011. (IX. 12.) ME rendelet módosításáról  – 12128

1203/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról  – 12129

1204/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról – 12129

1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletből eredő egyes feladatok végrehajtásáról  – 12130

1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról  – 12133

1207/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bővítéséről, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítéséről szóló 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról  – 12134

1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról  – 12135

1209/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről  – 12136

1210/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A mecseki uránbányászat újraindításáról  – 12137

1211/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet aktuális peres ügyeinek finanszírozásáról  – 12137

1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A 2011. évi fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló megállapodások 2012. évi végrehajtásáról  – 12140

1213/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról  – 12145

1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról  – 12145

1215/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: Az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges feladatokról  – 12146

1216/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról  – 12147

1217/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és új, Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása cím létrehozásáról  – 12153

1218/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásáról  – 12155

1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséről és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekről – 12156

1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozat: A Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról – 12157

77/2012. (VI. 26.) ME határozat: A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról – 12158

78/2012. (VI. 26.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 12159
Letölthető PDF-ben.