Magyar Közlöny 2012/98

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2012. évi CXIV. törvény: Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről – 14124

2012. évi CXV. törvény: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról – 14128

2012. évi CXVI. törvény: A pénzügyi tranzakciós illetékről – 14132

2012. évi CXVII. törvény: Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról – 14135

2012. évi CXVIII. törvény: Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról – 14167

2012. évi CXIX. törvény: Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról – 14183

2012. évi CXX. törvény: Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról – 14208

2012. évi CXXI. törvény: A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról – 14228

2012. évi CXXII. törvény: A Magyar Köztársaság Kormánya és aCseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 14229

170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet: Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről – 14234

20/2012. (VII. 23.) NGM rendelet: A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról – 14235

 

Letölthető PDF-ben.