Közjogi Szemle 2012/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Fókusz

 • Molnár Tamás: Két kevéssé ismert nemzetközi jogforrás helye a belső jogban: a nemzetközi bíróságok döntései, valamint az egyoldalú állami aktusok esete a magyar jogrendszerrel

Figyelő

 • Herbert Krüpper: Paternalista kollektivizmus és liberális individualizmus között: az új magyar Alaptörvényben rögzített emberkép normatív alapjai
 • Tóth J. Zoltán: Az egyéni (alap)jogvédelem az Alkotmányban és az Alaptörvényben (I. rész)
 • Kiss Bernadett: A közterület-használat új rendje

Futurum

 • Vass Péter: Az urnán túl. Alternatív választási módok bevezethetősége Magyarországon
 • Haraszti Margit Katalin: A terrorista méltósága. A kínvallatás alapjogi dilemmái (II. rész)
 • Sándor Zita: Testszkennerek a repülőtereken, avagy a biztonság és az alapvető jogok összecsapása

Faktum

 • Alkotmánybírósági döntés a bírák kötelező felmentésének alkotmányellenességéről (Müller György)
 • Jakab András – Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol (Serák István)
 • Csink Loránt – Fröhlich Johanna: Egy alkomtány margójára (Kocsis Miklós)
 • Az ombudmani függetlenség elemei (Sziklay Júlia)