Magyar Közlöny 2012/110

Olvasási idő: 3 – 4 perc

226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet: Egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 18569

227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 18570

228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet: A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 18574

42/2012. (VIII. 23.) BM rendelet: A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról – 18601

43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet: A Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 18603

16/2012. (VIII. 23.) EMMI rendelet: A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról – 18616

38/2012. (VIII. 23.) KIM rendelet: Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosításáról – 18617

25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról – 18620

26/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet: Egyes műszaki tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről – 18624

47/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet: Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról – 18626

48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet: Az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról – 18630

1308/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról – 18634

1309/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat: A Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájáról – 18634

1310/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat: Az egyes beruházási projektek kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról – 18635

1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat: A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról – 18636

1312/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 18638

 

Letölthető PDF-ben.