Magyar Közlöny 2012/120

Olvasási idő: 4 – 6 perc

257/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet: A nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások szabályairól – 19931

258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet: A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 19934

259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 19935

260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet: Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 19938

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről – 19940

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről – 20028

24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről – 20032

25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről – 20049

26/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról – 20051

42/2012. (IX. 14.) KIM rendelet: A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról – 20053

59/2012. (IX. 14.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 20060

1358/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: Az EU-s forrásból finanszírozott és megvalósult „Cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program” című projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség veszélye miatt szükséges intézkedésekről – 20061

1359/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú („Kecskemét térségi elérhetőség fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 20061

1360/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20063

1361/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: A megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés feltételeiről, finanszírozásáról – 20065

1362/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: Az Európa Tanács 024. számú egyezményéhez fűzött harmadik és negyedik jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 20067

1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Célelőirányzatának megemeléséről – 20067

1364/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: Egyes nem állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények által ellátott egészségügyi szakellátási feladatokról való gondoskodás állam általi átvételéről – 20069

1365/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 20069

1366/2012. (IX. 14.) Korm. határozat: A Szolnoki Ipari Parkban létrehozásra kerülő citromsav gyár beruházási projekt megvalósításáról – 20073

109/2012. (IX. 14.) ME határozat: Az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről – 20074

110/2012. (IX. 14.) ME határozat: Az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről – 20074

111/2012. (IX. 14.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 20074

112/2012. (IX. 14.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 20075

113/2012. (IX. 14.) ME határozat: Főiskolai tanárok kinevezéséről – 20075

 

Letölthető PDF-ben.