Magyar Közlöny 2012/140

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2012. évi CL. törvény: A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 24218

2012. évi CLI. törvény: Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról – 24226

2012. évi CLII. törvény: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról – 24271

2012. évi CLIII. törvény: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról – 24281

2012. évi CLIV. törvény: Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról – 24281

2012. évi CLV. törvény: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról – 24288

2012. évi CLVI. törvény: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról – 24415

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet: A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 24421

298/2012. (X. 25.) Korm. rendelet: A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 24427

46/2012. (X. 25.) KIM rendelet: Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról – 24428

1460/2012. (X. 25.) Korm. határozat: A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról – 24431

128/2012. (X. 25.) ME határozat: A Meteorológiai Világszervezet Rendkívüli Kongresszusán történő részvételről – 24431

 

Letölthető PDF-ben.