Új könyv: Büntetőjog I. – Általános rész

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Megérkezett könyvtárunkba a Büntetőjog I. – Általános rész. A 2012. évi C. törvény alapján című kiadvány  a HVG-ORACtól.

2012. június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallta négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal is rendelkeznek. E komplex ismeretek ötvözése garancia arra, hogy a kötet a jogásztársadalom körében nélkülözhetetlen szakirodalommá váljon.

A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

Szerzők: Belovics Ervin dr., Gellér Balázs dr., Nagy Ferenc dr., Tóth Mihály dr.
Lektor: Busch Béla dr.
Kiadás: Budapest: HVG-ORAC, 2012