Európai Jog 2012/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Prof. Dr. Vörös Imre: A német Alkotmánybíróság és a német jogtudomány Lisszabon-vitája

Jogharmonizáció

  • dr. Illés István: Bizalmi vagyonkezelés a Kodifikációs Főbizottság Ptk.-javaslatában — összehasonlító jogi szemszögből

Európai Jogi Fórum

  • dr. Tóth Emese: A deviza alapú kölcsön elnevezésű termék jogi természete
  • dr. Zoványi Nikolett: Kártalanítás vagy kártérítés? — A légiutasokat megillető kompenzáció dogmatikai kérdései

Aktuális

  • dr. Fodor László: Fokozódó európaizáció a környezetjogban (könyvismertetés)

Az Európai Unió Bíróságának Joggyakorlata

  • Az Euróapai Unió Bíróságának a C-80/11. és C-142/11. sz., Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága egyesített ügyekben 2012. június 21-én hozott ítélete