Magyar Közlöny 2012/148

Olvasási idő: 1 – 2 perc

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról – 24878

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról – 24961

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről – 24967

60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet: A villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről – 25012

1487/2012. (XI. 8.) Korm. határozat: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes feladatai ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról – 25014

 

Letölthető PDF-ben.