Magyar Közlöny 2012/160

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2012. évi CLXXX. törvény: Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről – 26718

2012. évi CLXXXI. törvény: A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról – 26847

2012. évi CLXXXII. törvény: A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról – 26890

2012. évi CLXXXIII. törvény: A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről – 26891

2012. évi CLXXXIV. törvény: A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – 26892

2012. évi CLXXXV. törvény: A hulladékról – 26904

2012. évi CLXXXVI. törvény: Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról – 26947

60/2012. (XI. 30.) BM rendelet: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről – 26950

44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról – 26951

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet: A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról – 26954

 

Letölthető PDFben.