Magyar Közlöny 2012/168

Olvasási idő: 2 – 4 perc

352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról – 27885

353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről – 27890

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről – 27903

355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 27907

356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról – 27921

357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 27931

358/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 27948

359/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet: A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról – 27950

65/2012. (XII. 13.) BM rendelet: Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről – 27951

66/2012. (XII. 13.) BM rendelet: A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításáról – 27952

1580/2012. (XII. 13.) Korm. határozat: A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról – 27956

1581/2012. (XII. 13.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27958

145/2012. (XII. 13.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 27960

146/2012. (XII. 13.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 27960

147/2012. (XII. 13.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 27961

148/2012. (XII. 13.) ME határozat: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. évi Nemzetközi Távközlési Világértekezletén való részvételről – 27961

 

Letölthető PDF-ben.