Magyar Közlöny 2012/170

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2012. évi CXCVI. törvény: A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról – 28127

2012. évi CXCVII. törvény: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról – 28140

2012. évi CXCVIII. törvény: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról – 28146

2012. évi CXCIX. törvény: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról – 28148

2012. évi CC. törvény: A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 28169

2012. évi CCI. törvény: Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról – 28170

2012. évi CCII. törvény: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról – 28172

2012. évi CCIII. törvény: A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról – 28174

72/2012. (XII. 15.) BM rendelet: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról – 28176

73/2012. (XII. 15.) BM rendelet: A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról – 28177

74/2012. (XII. 15.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról – 28178

49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet: Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről – 28179

67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet: Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről – 28199

1583/2012. (XII. 15.) Korm. határozat: Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON SE közötti, az E.ON SE hazai földgázipari érdekeltségei, nevezetesen az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvények megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről – 28202

1584/2012. (XII. 15.) Korm. határozat: Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás jogcíme 2012. évi előirányzatának megemeléséről – 28202

1585/2012. (XII. 15.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 28204

1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat: A lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről – 28206

 

Letölthető PDF-ben.