Elektronikus Levéltár

Olvasási idő: 3 – 4 perc

Az információs és kommunikációs technológiák elterjedésével átalakult a levéltárak társadalmi szerepe is. Ennek az új szerepnek a felvállalására jött létre az Elektronikus Levéltár projekt, amelynek megvalósításán 2008 óta dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Főváros Levéltára és a Kopint-Datorg Infokommunikációs ZRt. alkotta konzorcium. A közelmúltban és jelenleg is több európai országban zajlanak e-levéltári projektek, ezekhez a törekvésekhez csatlakozott Magyarország is.

A projekt alapvető célja, hogy a köziratképző szervek – ideértve törvényhozás, államigazgatás, jogszolgáltatás szerveit és az önkormányzatokat – maradandó értékű elektronikus iratainak kezelésére kialakításra kerüljön az elektronikus iratok hosszú távú megőrzését biztosító feltételrendszer. A fejlesztés eredményeként elérhetővé válnak az érintett levéltári anyagok az érdeklődő külső szervezetek és személyek számára.

A projekt célja, hogy a levéltárak e-levéltári szolgáltatásaikkal a közigazgatás hatékony partnerévé lépjenek elő, a levéltári szolgáltatások széles körben elérhetővé tételével növeljék az esélyegyenlőséget, hozzájáruljanak a tudásalapú társadalom hatékony kiépítéséhez. Elektronikus levéltári szolgáltatásaikkal a levéltárak elősegítsék, hogy az állami és önkormányzati szervek ugyanazt a szolgáltatást kevesebb erőforrással, vagyis költséghatékonyabban láthassák el.

A projekt keretében már elkészült mindkét levéltárban a korszerű gépterem, üzembe állt több szerver és háttértár, valamint jelentős mennyiségű anyagot dolgoztak fel a levéltári szakemberek a projekt keretében beszerzett világszínvonalú mikrofilm- és könyvszkennerek segítségével.

Az e-Levéltár honlapjáról elérhető az e-Archivum – az Egységes Elektronikus Levéltári Nyilvántartó Rendszer – keresőoldala, ahol a a Magyar Nemzeti Levéltár törzskönyvi adatbázisa, az ahhoz tartozó segédletek, digitalizált iratok és a Magyar Állam Szerveinek adatai érhetők el.

Az Elektronikus Levéltár Kutatás menüjéből jelenleg összesen 27 adatbázis érhető el és kereshető, többek között Minisztertanácsi  Jegyzőkönyvek, Címereslevél-adatábizis, a Rákóczi szabadságharc korából származó levelezés jellegű iratgyűjtemények, Dikális összeírások. Az adatbázisokról és a tartalmukról bővebb összefoglaló itt olvasható, a 27 adatbázis listája és keresőfelülete pedig itt érhető el.