Jogtudományi Közlöny 2012/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Fázsi László: A pótmagánvádas eljárás szabályainak értelmezése a bírói gyakoraltban
  • Pribula László: A polgári jogi felelősség eltérő értékelése az elsőbbségi jog sérelmének és a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének találkozása esetén
  • Vecsey Marc: Az új magyar Kamatplafon törvény hatásai a kölcsönszerződések érvénytelenségére

Szemle

  • Prugberger Tamás – Radnay József: A határozott időtartamú jogviszony megjelenési formái és a belőlük származó jogelméleti, jogalkotás és jogalkalmazási problémák

Jogirodalom, jogélet

  • Visegrádi Antal: Választottbírók könyve
  • Fodor László: Bányajog — hagyományok és mai kihívások között
  • Vida Sándor: Jogi képeskönyv a bíróságokról
  • Szmodis Jenő: Konferencia a szuverenitásról és integrációról