Céghírnök 2013/1

Olvasási idő: < 1 perc

  • 2011/2012. évi Csőd-helyzetkép IV.
  • A bíróságok gyakorlatából
    • Pénzbírság alóli mentesítés ismételt bejegyzési kérelemnél
  • A civil szervezetekkel kapcsolatos eltérő szabályok a felszámolási eljárásban
  • A vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos jogalkalmazási problémák II.
  • A felek tisztességes eljáráshoz való jogának érvényesülése a csőd, a felszámolási és a cégeljárásokban I.