Gazdaság és Jog 2013/2

Olvasási idő: < 1 perc

  • Verebics János: Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban
  • Kőhidi Ákos: A fájlcseréléssel okozott kár természetéről
  • Sárközy Tamás: Az új Ptk. egyesületekre és alapítványokra vonatkozó rendelkezéseiről
  • Németh Csaba: Az önálló bírósági végrehajtók elleni fegyelmi eljárások tanulságai
  • Tattay Levente: A formatervezési minták. A szellemi alkotások mostohán kezelt területe
  • Szakál Róbert: Színlelés egységes pertársaságban