Magyar jog 2013/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • Kecskés László: Választottbíráskodás a római jogban
  • Lőrinczy György: Gondolatok a jogos védelemről

Fórum

  • Tattay Levente: A szellemi alkotások és a versenyjog az Európai Unió belső piacán
  • Parlagi Mátyás: Az érvényesíteni kívánt jog elbírálása, különös figyelemmel a Polgári Perrendtartás alapelveire
  • Hoós Tibor: Az igazság szolgáltatása a bíró szemével
  • Salamonné Piltz Judit: A betegjogok és a bizonyítás

Európai és külföldi jogi szemle

  • Jasnica Garašić: A horvát polgári eljárásjog fejlődése az elmúlt két évtized tükrében

Könyvismertetés

  • Vida Sándor: dr. Mádl Ferenc – dr. Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi kapcsolatok joga
  • Auer Ádám: dr. Kecskés András: Felelős társaságirányítás (Corporate Governance)