Céghírnök 2013/5

Olvasási idő: < 1 perc

  • Karvas Rita: A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőivel szemben alkalmazható szankciók köre és gyakorlata
  • A bíróságok gyakorlatából
    • Székhelyáthelyezéssel együtt benyújtott korábbi változás bejegyzése
    • Képviseleti jog bejegyzése felszámolás alá került cégnél
  • Horváth László: Civil szervezetek jogutód nélküli megszűnése
  • Bakos Kitti: Felelősségi rendelkezések a gazdasági társaságok átalakulásánál IV.