Céghírnök 2015/1

Olvasási idő: < 1 perc

  • A vezető tisztségviselő deliktuális kártérítési felelősségéről III.
  • A társasági jog és az öröklési jog kapcsolatáról a közkereseti és a betéti társaságok kapcsán IV.
  • Az érvénytelenség okozásáért viselt kárfelelősség a szerződő felek egymás közötti viszonyában
  • Vitatott követelés a csődeljárásban I.
  • Adós vezetőjének eljárási költségben marasztalása a Csődtörvény 63/B. § (6) bekezdése alapján I.