Céghírnök 2015/3

Olvasási idő: < 1 perc

  • Elmaradó cégeljárási dömping
  • Reparáció, kompenzáció és elégtétel (szemléletváltozás a bírói gyakorlatban)
  • A magyarországi cégek összesített adatai
  • A bíróságok gyakorlatából (Adószám törlése miatt hozott, céget megszűntnek nyilvánító határozat)
  • Adós vezetőjének eljárási költségben marasztalása a Csődtörvény 63/B. § (6) bekezdése alapján III.
  • A kényszertörlési eljárás felszámolásba történő átfordításának kérdései I.