Gazdaság és Jog 2015/2

Olvasási idő: < 1 perc

  • Sárközy Tamás: Még egyszer a vezető tisztségviselők kártérítési felelősségéről
  • Juhász László: Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a Ptk. és a Cstv. alapján)
  • Kaszás Eszter: Az orvos kártérítési felelősségének egyes kérdései az új Ptk. összefüggésében
  • Horváth László: A gazdasági társaságok kockázatkezelési szabályairól
  • Szakál Róbert: Igényérvényesítés bizományossal szemben