Magyar Közlöny 2015/54

Olvasási idő: 7 – 11 perc

98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet: A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról – 5014

99/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 5016

100/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet: A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 5018

101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerének végrehajtását szabályozó kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról – 5030

102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet: Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 5034

11/2015. (IV. 20.) MNB rendelet: A „Duna-Ipoly Nemzeti Park” ezüst emlékérme kibocsátásáról – 5036

12/2015. (IV. 20.) MNB rendelet: A „Duna-Ipoly Nemzeti Park” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 5038

17/2015. (IV. 20.) BM rendelet: A polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól – 5040

2/2015. (IV. 20.) KKM rendelet: A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról – 5042

1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A Magyar Építészeti Tanács létrehozásáról – 5045

1222/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról – 5046

1223/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat, valamint a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról – 5046

1224/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat módosításáról – 5048

1225/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében költségvetési támogatás biztosításáról – 5048

1226/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi rendezéséről – 5056

1227/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatok finanszírozásáról – 5058

1228/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról – 5058

1229/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú („Sajókaza község szennyvízelvezetés és -tisztítás” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5058

1230/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5059

1231/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004 azonosító számú („Központi Technológiai Tömb kialakítása és a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosháza Városi Önkormányzat Kórházában” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5059

1232/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5060

1233/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú („Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5060

1234/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító számú „Struktúraváltoztatást támogató Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című projekt közbeszerzési eljárásainak megindításához történő hozzájárulásról – 5060

1235/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosító számú („Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5061

1236/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 számú („Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5061

1237/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú („Szigetköz Agórája – A Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi központtá alakítása” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5062

1238/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0002 azonosító számú („Agóra – multifunkcionális közösségi központ létrehozása a Mátra Művelődési Központban” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5062

1239/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0004 azonosító számú („Kazincbarcika – Egressy Béni multifunkcionális közösségi központ fejlesztése térségi együttműködésben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5062

1240/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0005 azonosító számú („Multifunkcionális művelődési ház Szentesen” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5063

1241/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.A-15/1-2015-0007 azonosító számú („Paletta- Szín és tér Hatvan szívében” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5063

1242/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: Az ITU Telecom World 2015 konferencia magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatmegosztásról – 5064

1243/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálatára irányuló diplomáciai értekezleten való részvételre, valamint a megállapodás új szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5064

1244/2015. (IV. 20.) Korm. határozat: A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5064

31/2015. (IV. 20.) ME határozat: Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankhoz történő csatlakozásához szükséges nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 5065

Letölthető PDF-ben.