Magyar Közlöny 2015/55

Olvasási idő: 1 – 2 perc

13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről – 5068

22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet: A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról – 5069

22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról: 5072

172/2015. (IV. 21.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5081

Letölthető PDF-ben.