Magyar Közlöny 2015/56

Olvasási idő: 5 – 8 perc

103/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 5085

104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról – 5086

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről – 5088

106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 5126

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 5142

108/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 5144

109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet: A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 5144

23/2015. (IV. 23.) MvM rendelet: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása – 5146

20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet: A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 5146

9/2015. (IV. 23.) AB határozat: A Kúria Kvk.II.37.345/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 5147

173/2015. (IV. 23.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 5153

174/2015. (IV. 23.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 5153

175/2015. (IV. 23.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 5154

176/2015. (IV. 23.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 5154

177/2015. (IV. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 5155

1245/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: Egyes járásbíróságok illetékességi területének a járások illetékességi területéhez való igazításával kapcsolatos feltételek vizsgálatáról – 5155

1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: Az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről – 5156

1247/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer kialakításáról – 5156

1248/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A Tessedik Sámuel Agrárszakképzési Koncepcióról – 5157

1249/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról – 5157

1250/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: Egyes atlétikai fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről – 5158

1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 5158

1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 5159

1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról – 5161

1254/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 azonosító számú („Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5162

1255/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001 azonosító számú („Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és a berettyóújfalui ártéri öblözetekben” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5162

1256/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Keleti pályaudvar – Kelenföldi pályaudvar)” című] projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról – 5162

1257/2015. (IV. 23.) Korm. határozat: Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában („MINUSCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról – 5163

32/2015. (IV. 23.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti Oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 5163

33/2015. (IV. 23.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5163

34/2015. (IV. 23.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 5164

Letölthető PDF-ben.