Magyar Közlöny 2015/64

Olvasási idő: 2 – 2 perc

116/2015. (V. 7.) Korm. rendelet: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 5920

117/2015. (V. 7.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 5921

1295/2015. (V. 7.) Korm. határozat: A közigazgatási és a polgári perrendtartással összefüggő egyes bírósági és ügyészségi feladatokról – 5922

1296/2015. (V. 7.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról – 5922

1297/2015. (V. 7.) Korm. határozat: A regionális operatív programok megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről – 5926

38/2015. (V. 7.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 5930

1/2015. (V. 7.) NFM határozat: A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvény 5. §-ának, a 14. § (2) és (3) bekezdésének, a 19. §-ának és a 28. § (3) és (4) bekezdésének hatálybalépése időpontjának megállapításáról – 5931

Letölthető PDF-ben.