Magyar Közlöny 2015/67

Olvasási idő: 3 – 5 perc

119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet: A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 6021

11/2015. (V. 14.) AB határozat: A Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról – 6023

12/2015. (V. 14.) AB határozat: A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50100/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról – 6031

13/2015. (V. 14.) AB határozat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (4) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.387/2013/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 6042

202/2015. (V. 14.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 6055

203/2015. (V. 14.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 6055

22/2015. (V. 14.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 6056

23/2015. (V. 14.) OGY határozat: Hende Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 6056

24/2015. (V. 14.) OGY határozat: Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 6057

1301/2015. (V. 14.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 6057

1302/2015. (V. 14.) Korm. határozat: A „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlásáról – 6059

1303/2015. (V. 14.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosító számú („Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Program” című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról – 6059

1304/2015. (V. 14.) Korm. határozat: Az Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési Program elfogadásáról – 6059

1305/2015. (V. 14.) Korm. határozat: A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes projektjei akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 6060

1306/2015. (V. 14.) Korm. határozat: A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról – 6066

Letölthető PDF-ben.