Magyar Közlöny 2015/78

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2015. évi LXVIII. törvény: Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 7002

2015. évi LXIX. törvény: A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről – 7036

29/2015. (VI. 5.) FM rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 7049

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet: A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól – 7064

16/2015. (VI. 5.) AB határozat: Az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról – 7067

17/2015. (VI. 5.) AB határozat: A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, alkalmazásuk kizárásáról, valamint alkotmányos követelmények megállapításáról – 7097

Köf.5010/2015/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 7125

Letölthető PDF-ben.