Magyar Közlöny 2015/89

Olvasási idő: 3 – 4 perc

33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról – 8300

33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet: A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról – 9260

1414/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról – 9332

1415/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról – 9335

1416/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosító számú („Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 9335

1417/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 azonosító számú („A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről – 9337

1418/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú („Intermodális közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról – 9339

1419/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú („Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpárút építés, I. ütem” című) projektjavaslattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról – 9341

1420/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-8.1.1-11/K-2015-0001 azonosító számú („Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkárságának feladatellátásához szükséges eszközök biztosítása, ellátása, ingatlanok üzemeltetése” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról – 9343

1421/2015. (VI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú („REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 azonosító számú („Konyár Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése” című) projekt támogatási szerződésének elállással történő felbontásáról – 9343

Letölthető PDF-ben.