Magyar Közlöny 2015/95

Olvasási idő: 5 – 8 perc

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról – 16537

163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának kárrendezése során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról – 16554

164/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 16562

165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 16564

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról – 16566

167/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 16570

168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 16570

169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: Egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 16578

170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 16581

171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 16581

31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet: Az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról – 16592

32/2015. (VI. 30.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról – 16603

34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról – 16606

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről – 16617

36/2015. (VI. 30.) FM rendelet: Egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról – 16647

37/2015. (VI. 30.) FM rendelet: A mesterséges feltételteremtésről – 16649

37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet: Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 16650

38/2015. (VI. 30.) NFM rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról – 16659

39/2015. (VI. 30.) NFM rendelet: A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról – 16660

40/2015. (VI. 30.) NFM rendelet: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról – 16680

1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról – 16684

1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban – 16686

1431/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A családbarát közgondolkodást erősítő kampányok és a családpolitikai eredményekről szóló tájékoztató tevékenység végrehajtásához kapcsolódó feladatokról – 16687

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról – 16688

1433/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A 2015 májusában bekövetkezett rendkívüli jégesőkárok enyhítését szolgáló kormányzati intézkedésekről – 16690

1434/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: Az oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról – 16690

1435/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A szociális ágazatban dolgozók 2015. évi bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről – 16691

1436/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A fővárosi közösségi közlekedés 2016–2018. évi központi költségvetési támogatásáról – 16691

1437/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat változáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról – 16692

1438/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: A Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházásról – 16694

1439/2015. (VI. 30.) Korm. határozat: Az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről – 16694

Letölthető PDF-ben.