Jogtudományi Közlöny 2015/6

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Miskolczi Barna: Kodifikátori gondolatok az új Btk. különös részéről de lege lata és de lege ferenda
  • Vékás Lajos: Egy új nemzetközi magánjogi törvény megalkotásának néhány elvi kérdéséről
  • Szuromi Szabolcs: A felekezeti diszkrimináció alkotmányos tilalma – komparatív megjegyzések az egyházak államilag elismert státuszához
  • Kupecki Nóra: A személyi szabadság védelme az Európai Unióban

Szemle

  • Szigeti Péter: A francia konstitucionalizmus archeológiája

Jogirodalom-jogélet

  • Varjú Márton: Új mongráfia az uniós hűség elvéről