Magyar Közlöny 2015/125

Olvasási idő: 12 – 20 perc

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól – 19226

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról – 19233

242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 19235

243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról – 19236

244/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 19240

245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 19249

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről – 19255

247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 19260

248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: Egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 19262

249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 19272

250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 19290

251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 19291

252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 19292

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet: Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 19294

49/2015. (IX. 8.) BM rendelet: Egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 19296

384/2015. (IX. 8.) KE határozat: Miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról – 19312

385/2015. (IX. 8.) KE határozat: Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról – 19312

386/2015. (IX. 8.) KE határozat: Miniszteri kinevezésről – 19313

1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről – 19313

1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről – 19314

1603/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszerről, az ENSZ Fejlesztési Csúcson történő részvételről és a magyarországi végrehajtás előkészítéséről – 19316

1604/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán való magyar részvételről – 19316

1605/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezési és mezőgazdasági szakosított szervezeteivel folytatott együttműködés továbbfejlesztéséről – 19320

1606/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptemberi 67. ülésszakának Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről – 19320

1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A magyarországi légimentés biztosításáról – 19321

1608/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről – 19321

1609/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának kialakításáról – 19322

1610/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 19322

1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain szükséges vagyon- és állagmegóvás érdekében elvégzendő nagykarbantartási, felújítási, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről – 19323

1612/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről – 19323

1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 19324

1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 19329

1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról – 19331

1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről – 19332

1617/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges további forrás biztosításáról – 19332

1618/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Berkenye község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 19333

1619/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 19333

1620/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Kecskemét megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról – 19333

1621/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 19334

1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 19336

1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról – 19338

1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról – 19341

1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés és tisztítás II. ütem” című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú („Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról – 19348

1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú („Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító számú („Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról – 19352

1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KEOP-2015-4.10.0/U jelű („Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 19352

1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú („A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017 azonosító számú („Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről – 19360

1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról – 19363

1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról – 19365

1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú („A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, Közép-magyarországi Régió” című), valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014 azonosító számú („A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése – megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt” című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről – 19367

1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Egyes, a KÖZOP-1.5.0-09-11 jelű („Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló közlekedésbiztonság, valamint szolgáltatási színvonal növelésére irányuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról – 19370

1633/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú („Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése” című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról – 19373

1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű („Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról – 19374

1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: Az „M85–86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt” című nagyprojekt módosításának jóváhagyásáról – 19380

1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 19382

1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról – 19384

1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú („Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” című) projekt támogatásának növeléséről – 19387

1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú („A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című) projekt támogatásának növeléséről – 19389

1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú („Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ” című) projekt kötelezettségvállalásához történő hozzájárulásról – 19391

1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A TIOP-3.4.1.B-11/1 konstrukció egyes projektjeinek költségnövekményével összefüggő kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának törléséről – 19393

1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozat: A TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció egyes projektjei költségnövekményei tekintetében történő kötelezettségvállalásról – 19395

71/2015. (IX. 8.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 19397

72/2015. (IX. 8.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 19397

Letölthető PDF-ben.