Magyar Közlöny 2015/126

Olvasási idő: 5 – 8 perc

254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 19401

255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet: A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról – 19407

256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet: A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 19407

257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet: A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 19409

258/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet: A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 19419

259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet: A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 19420

38/2015. (IX. 10.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról – 19422

24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról – 19429

48/2015. (IX. 10.) NFM rendelet: Az egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. törvénnyel összefüggő NFM rendeletek hatályon kívül helyezéséről – 19430

387/2015. (IX. 10.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 19431

388/2015. (IX. 10.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 19431

389/2015. (IX. 10.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 19432

390/2015. (IX. 10.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 19432

391/2015. (IX. 10.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 19433

392/2015. (IX. 10.) KE határozat: Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról – 19433

1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: Az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről – 19434

1644/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról szóló 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról – 19434

1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról – 19436

1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról – 19445

1647/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden” című) nagyprojekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról – 19534

1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról – 19537

1649/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4 azonosító számú („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről – 19539

1650/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) projekt támogatásának növeléséről – 19541

1651/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről – 19543

1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozat: A TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú („A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011–2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról – 19545

Letölthető PDF-ben.