Magyar Közlöny 2015/132

Olvasási idő: 2 – 2 perc

271/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet: A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 19658

272/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet: A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 19675

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet: A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról – 19676

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet: Földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről – 19680

51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet és a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról – 19702

52/2015. (IX. 18.) NFM rendelet: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról – 19707

53/2015. (IX. 18.) NFM rendelet: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról – 19710

Letölthető PDF-ben.