Új Magyar Közigazgatás 2015/2

Olvasási idő: 3 – 4 perc

Tanulmányok

 • Sárközy Tamás: Magyarország kormányzása
 • Stumpf István: A kormány alkotmányos jogállása
 • Fazekas János: Az önálló szabályozó szervek rendeletalkotási tevékenysége Magyarországon
 • Gellén Márton: Vezetői magatartástípusok és önértékelés közigazgatási reform után, átalakítás közben
 • Belényesi Emese – Dobos Ágota: Közeledés vagy távolodás? Továbbképzési trendek a magyar közigazgatásban és az amerikai szövetségi közszolgálatban

Fórum

 • Baltay Tímea – Kovács Zoltán – Horváth Imre László: Kormányzati törekvések az állam társadalmi kapcsolatainak újradefiniálására: az integrált ügyfélszolgálat kialakítása
 • Kiss Dávid: Közigazgatási társadalmi felelősségvállalás 2010-2014
 • Krizsai Anita: A hatóságok joggyakorlatának változásai a személyes gondoskodást nyújtó ellátások engedélyezése és ellenőrzése során
 • Szűcs József: A tandíj megállapítás “kizártságáról” (Középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése esetén)

Szakmai kérdések és válaszok

 • Horváth Imre László – Kovács Zoltán – Baltay Tímea: A kormányablakok kialakításának szakmai pillérei I.: A Tudástár
 • Kovács Endre Miklós: A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatának margójára I.
 • Benedek Mária – Szenténé Tubak Klára – Farkas Marianna Rita: Az önkormányzatok belső kontrollrendszere ellenőrzésének tapasztalatai kitekintéssel a belső kontrollrendszer és a korrupciós kockázatok összefüggéseire

Közigazgatás bírósági kontrollja

 • Felsőbírósági jogesetek
 • Gyergyák Balázs: A közigazgatási bíráskodás reformja a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2012-204. évi ügyforgalmi adatainak tükrében

Portré

 • Prof. Dr. Ádám Antal 85 éves – Ádám Antal szakmai, oktatói és tudományos pályafutásának összefoglalója
 • Gyergyák Ferenc: Dr. Mihajlov Dobromir

Könyvismertető

 • Prugberger Tamás: Recenzió Lentner Csaba (szerk.) “Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás – közpénzügyek az államháztartásban II.” könyvéről
 • Berkes Lilla: Recenzió Hajas Barnabás “Utcák, terek szabadsága: Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak” című könyvéről

Események

 • Berkes Lilla – Gelencsér Balázs Szabolcs: Konferencia az EU készülő eljárási modelltörvényéről és a tíz éves Ket. rekodifikációjáról a Pázmányon
 • Dicső László: “KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” 2015
 • XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia