Közjogi Szemle 2015/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Hoffmann István: Az egészségügyi közszolgáltatások területi közigazgatás-szervezési kérdései – nemzetközi és történeti kitekintéssel
 • Hörcher Ferenc – Fekete Balázs: Péter László öröksége: a történeti alkotmány rekonstrukciója. Előzetes szerkesztői megjegyzések a Közjogi Szemle tematikus összeállítása mellé
 • Zászkalaczky Márton: Eszmetörténeti szempontok a történeti alkotmányosság közép- és kora újkori magyarországi történetéhez
 • Szijártó M. István: Péter László, a rendi alkotmányosság és a kései rendiség historiográfiája
 • Ciegler András: Állam és állampolgár viszonya a dualizmus kori Magyarországon
 • Vissy Beatrix: A valódi alkotmányjogi panasz legitimálása Hans Kelsen szemszögéből
 • Zaccaria Márton Leó: Fordított bizonyítási teher a foglalkoztatási diszkriminációs ügyekben az Európai Unió Bíróságának esetjogában
 • Bedő Renáta: A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek nem bírósági típusú alapjogvédelme, különös tekintettel a betegjogokra
 • Deák Izabella: Ki felel a kommentekért? A Delfi AS kontra Észtország ügy
 • Szilágyi Emese: Cseppben a tenger. Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó (szerk.): Gyűrűk és sugarak – Mit nyújt egy magyar város? Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2014
 • Drinóczi Tímea: Egresi Katalin: Az olasz alkotmány. Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések. Gondolat Kiadó, Budapest 2013
 • Ráth Olivér – Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási bíráskodás mintakódexe