Jogtudományi Közlöny 2015/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány:

  • Kara Ákos: Nemzetközi kötelezettségek, ajánlások és az új Btk.
  • Vida Sándor: Védjegyek oltalma emberi jogi eszközökkel
  • Antal Tamás: Az angol esküdtszék fejlődése a közép- és a koraújkorban – a Magna Chartától Morus Tamás peréig
  • Siklósi Iván: A konszenzuális adásvétel eladójának custodia-felelőssége a klasszikus római jogban

Szemle

  • Zakariás Kinga: Az élethez, valamint a tesi épséghez való jog kapcsolata az emberi méltósághoz való joggal a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatában

Jogirodalom-jogélet

  • Bodzási Balázs: Karner, Ernst – Koziol, Helmut: Zur Andwendbarkeit des UN-kaufrechts bei Werk- und Dienstleistungen