Magyar Közlöny 2015/162

Olvasási idő: 4 – 6 perc

315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról – 21077

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről – 21077

317/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 21084

318/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 21085

319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 21086

8/2015. (X. 30.) MEKH rendelet: A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról – 21089

67/2015. (X. 30.) FM rendelet: Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 21090

29/2015. (X. 30.) IM rendelet: A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról – 21094

30/2015. (X. 30.) IM rendelet: A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes rendeletek módosításáról – 21105

31/2015. (X. 30.) IM rendelet: Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges módosításáról – 21122

4/2015. (X. 30.) KKM rendelet: A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 21124

62/2015. (X. 30.) NFM rendelet: A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 21125

1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat: A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról – 21126

1784/2015. (X. 30.) Korm. határozat: Az új gyorsforgalmi útkategória, a „gyorsút” bevezetéséről és alkalmazásának lehetőségeiről – 21126

1785/2015. (X. 30.) Korm. határozat: A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről – 21127

1786/2015. (X. 30.) Korm. határozat: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról – 21128

1787/2015. (X. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú [„budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai” című] projekt műszaki tartalmának csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projektekként történő akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 21139

1788/2015. (X. 30.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú („Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról – 21141

1789/2015. (X. 30.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról – 21148

88/2015. (X. 30.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 21150

Letölthető PDF-ben.