Magyar Közlöny 2015/167

Olvasási idő: 2 – 4 perc

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet: A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról – 21422

73/2015. (XI. 6.) FM rendelet: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről – 21430

33/2015. (XI. 6.) IM rendelet: Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról – 21439

Köf.5024/2015/5. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának – 21455

Köf.5026/2015/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának – 21458

49/2015. (XI. 6.) OGY határozat: A Magyar Szórvány Napjáról – 21462

50/2015. (XI. 6.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 21462

51/2015. (XI. 6.) OGY határozat: Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat módosításáról – 21463

52/2015. (XI. 6.) OGY határozat: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról – 21463

53/2015. (XI. 6.) OGY határozat: A Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról – 21464

54/2015. (XI. 6.) OGY határozat: A legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról – 21464

55/2015. (XI. 6.) OGY határozat: Az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról – 21464

449/2015. (XI. 6.) KE határozat: Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról – 21465

450/2015. (XI. 6.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 21465

451/2015. (XI. 6.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 21466

Letölthető PDF-ben.