Magyar Közlöny 2015/181

Olvasási idő: 8 – 14 perc

348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet: A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 22552

349/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 22556

350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet: Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 22558

351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet: A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 22560

352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet: A Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 22561

1/2015. (XI. 24.) ME rendelet: Egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről – 22563

61/2015. (XI. 24.) BM rendelet: A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról – 22564

53/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet: A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról – 22569

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 22570

75/2015. (XI. 24.) FM rendelet: A földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról – 22729

76/2015. (XI. 24.) FM rendelet: Egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról – 22731

31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet: Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról – 22733

56/2015. (XI. 24.) OGY határozat: A Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról – 22734

57/2015. (XI. 24.) OGY határozat: A Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról – 22734

58/2015. (XI. 24.) OGY határozat: A Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról – 22734

1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről – 22735

1832/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 22736

1833/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 22739

1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” emlékéve meghirdetéséről – 22741

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről – 22742

1836/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: Az Erzsébet-program keretében biztosított üdültetésre vonatkozó intézkedésekről – 22745

1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről – 22745

1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 22747

1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről – 22753

1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 22754

1841/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról – 22757

1842/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról szóló 1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról – 22757

1843/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22758

1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról – 22758

1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásáról – 22772

1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 22779

1847/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 azonosító számú („Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről – 22782

1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú („Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú („A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 22784

1849/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről – 22786

1850/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Co-07 sz. szerződés Állomások belső beépítése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról – 22786

1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kulturális GPS – Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról – 22786

1852/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú („Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban” című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú („Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című) projekt támogatásának növeléséről – 22789

1853/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A TIOP-3.4.1. azonosító számú („Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről – 22791

1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: Az 1848–1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról – 22793

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 22793

102/2015. (XI. 24.) ME határozat: Az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Feleinek Ülésein való magyar részvételről – 22797

103/2015. (XI. 24.) ME határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között a megerősített partnerségi és együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22797

 Letölthető PDF-ben.