Magyar Közlöny 2015/192

Olvasási idő: 5 – 8 perc

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról – 23541

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról – 23547

380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról – 23556

381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 23560

382/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 23561

383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 23563

384/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 23572

385/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 23572

386/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 23574

387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 23574

388/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 23575

389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet: A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 23575

48/2015. (XII. 8.) MNB rendelet: A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről – 23580

54/2015. (XII. 8.) MvM rendelet: Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról – 23950

1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről – 23953

1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához szükséges egyes intézkedésekről – 23956

1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről – 23957

1903/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről – 23958

1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről – 23958

1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 23959

1906/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 23963

1907/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 23965

1908/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról – 23967

1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozat: A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről – 23967

114/2015. (XII. 8.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 23968

115/2015. (XII. 8.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 23968

Letölthető PDF-ben: 1. rész, 2. rész.