Magyar Közlöny 2015/207

Olvasási idő: 9 – 15 perc

458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről – 27727

459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól – 27731

460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról – 27738

461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról – 27748

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról – 27749

463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről – 27753

464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 27755

465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról – 27756

466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 27770

467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 27788

468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról – 27799

469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 27806

470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 27807

471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 27814

472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 27816

473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27818

474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések végrehajtása érdekében történő módosításáról – 27818

475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 27819

476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27822

477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 27823

478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 27827

479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 27832

480/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 27844

481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 27844

482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 27845

483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet: A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 27847

42/2015. (XII. 29.) IM rendelet: A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 27849

72/2015. (XII. 29.) NFM rendelet: A közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 27851

73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet: Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról – 27864

74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet: A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról – 27878

2008/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyar Honvédség hadrendjében lévő 2015. május 19-én súlyosan megrongálódott JAS-39D Gripen repülőgép pótlása érdekében a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség [Swedish Defence and Security Export Agency (FXM)] elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról – 27881

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről – 27881

2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról – 27885

2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről – 27889

2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról – 27892

2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról – 27901

2014/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A banki hitelezés ösztönzésének irányairól – 27901

2015/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával összefüggő feladatokról – 27902

2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról – 27902

2017/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: Az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő megrendezéséhez szükséges intézkedésekről – 27907

2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról – 27907

2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A központi költségvetés fejezeti szintű 2016–2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól – 27913

2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 27915

2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok I. kategóriába sorolásáról – 27915

2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: Makovecz Imre életművének gondozásáról – 27916

2023/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó Makovecz Imre Bástyája projekttel kapcsolatos egyes feladatokról – 27918

2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről – 27918

2025/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról – 27919

2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról – 27920

2027/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről – 27920

2028/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről – 27921

2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről – 27922

2030/2015. (XII. 29.) Korm. határozat: A vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról – 27922

120/2015. (XII. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkárok kinevezéséről – 27923

121/2015. (XII. 29.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 27923

Letölthető PDF-ben.