Magyar Közlöny 2015/209

Olvasási idő: 3 – 5 perc

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről – 28053

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 28109

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet: A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről – 28113

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet: A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről – 28125

491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 28129

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet: A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól – 28130

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 28132

21/2015. (XII. 30.) HM rendelet: Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról – 28189

43/2015. (XII. 30.) IM rendelet: Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról – 28189

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet: A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról – 28197

41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet: Az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról – 28218

42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet: Egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 28259

43/2015. (XII. 30.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról – 28264

44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról – 28270

77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet: Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 28306

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet: A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól – 28312

2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításokról – 28328

Letölthető PDF-ben.