Magyar Közlöny 2016/11

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2/2016. (I. 29.) MNB rendelet: A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról – 638

1/2016. (I. 29.) AB határozat: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról – 640

Köf.5049/2015/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 654

Köf.5044/2015/6. számú végzés: A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése – 658

20/2016. (I. 29.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről -659

21/2016. (I. 29.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 659

22/2016. (I. 29.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 660

23/2016. (I. 29.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 660

24/2016. (I. 29.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 661

25/2016. (I. 29.) KE határozat: A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról – 661

Letölthető PDF-ben.